ເຄື່ອງມືທົດສອບ

ສະຖານີທົດລອງ Dalian
ການທົດສອບຄວາມແຂງ
ການທົດສອບສຽງແລະການສັ່ນສະເທືອນ
ຄວາມກົດດັນ Gage
ການທົດສອບ PT 
ສະຖານີທົດສອບ Shenyang
ຫ້ອງທົດສອບ Shijiazhuang
Spectrometer
ການທົດສອບອຸນຫະພູມ
ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ultrasonic
XRF Spectrometer
ເຄື່ອງສະແກນ 3D